εγχειρίδιο

Το φυλλάδιο, που εκδόθηκε από την τουρκική κυβέρνηση, δίνει οδηγίες για την πρώτη νύχτα του γάμου αλλά και για το υπόλοιπο του βίου, ως μέρος ενός προγαμιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος.