εγχειρίδιο πρώτης νύχτας γάμου

Το φυλλάδιο, που εκδόθηκε από την τουρκική κυβέρνηση, δίνει οδηγίες για την πρώτη νύχτα του γάμου αλλά και για το υπόλοιπο του βίου, ως μέρος ενός προγαμιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος.