εγκαταλειμμένος σταθμός

Στη Νέα Υόρκη είναι γνωστός ως «σταθμός-φάντασμα», ενώ στους καλλιτεχνικούς κύκλους της πόλης θεωρείται ως ένα πραγματικό έργο τέχνης!