εγκαταλειμμένα ξενοδοχεία

Σκόνη, ερείπια, εγκατάλειψη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά υπερπολυτελών ξενοδοχείων του παρελθόντος που αφέθηκαν στη μοίρα τους!