εγκαταλειμμένα μέρη Αμπχαζίας

Η φωτογράφος έχει ως σκοπό να καταδείξει πώς συνυπάρχει η αρχιτεκτονική με την εγκατάλειψη…