Δωρεά αίματος

3.000 φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Μπάεκσοεκ συγκεντρώθηκαν σε ένα χειμερινό θέρετρο για να σχηματίσουν μια τεράστια σταγόνα αίματος.