Δωρεάν αγκαλιές

Ο νεαρός Koichi Kuwabara ταξιδεύει εδώ και τρία χρόνια στην Ασία και δίνει δωρεάν αγκαλιές σε ξένους προκειμένου κα μεταφέρει το μήνυμα της παγκόσμιας ειρήνης σε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορεί!

Μοίρασε μια αγκαλιά. Είναι πολύ εύκολο και μπορεί να κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο. Είναι ένα κίνημα που ξεκίνησε από την Αυστραλία και βρήκε αρκετούς μιμητές σε ολόκληρο τον κόσμο.