δυσνόητος

Σε όλες τις γλώσσες ανά τον κόσμο, στις γνωστές και μη, μία μόνο λέξη είναι δυσνόητη για όλους τους ανθρώπους, καθώς κανένας δεν μπόρεσε ποτέ (ούτε θα μπορέσει στο μέλλον) να καταλάβει το νόημά της!