Δράκος της Θάλασσας

Εντυπωσιακό στην εμφάνιση και… ασυνήθιστο στις λειτουργίες του, αποτελεί έναν από τους πιο σπάνιους θαλάσσιους οργανισμούς.