δομές γύρω από δέντρα

Oρισμένα δέντρα είναι τόσο μεγάλα και εντυπωσιακά που δεν μπορούσαν να ξεριζωθούν ή να κοπούν από το περιβάλλον τους για να χτιστεί κάποιο άλλο κτίριο.

Το δέντρο αποτέλεσε το επίκεντρο της κατασκευής που ο ιδιοκτήτης δεν θέλησε να κόψει…