διπλά ουράνια τόξα

Επειδή ένα… ίσον κανένα, τα ουράνια τόξα εμφανίζονται και εις διπλούν και εντυπωσιάζουν!