διοράματα

Το τρένο στην Ιαπωνία είναι τρόπος ζωής και τα μπονσάι συνδέονται με τον πολιτισμό τους…

Μικρά μοντέλα ανθρώπων ή αντικειμένων που δίνουν την ψευδαίσθηση του πραγματικού…