διαφορές δύο φύλων

Τα δύο φύλα έχουν πολύ διαφορετικές προσωπικότητες, γεγονός που οδηγεί εν τέλει στην κοινά αποδεκτή ρήση ότι «τελικά οι γυναίκες πράγματι είναι από την Αφροδίτη και οι άντρες από τον Αρη»…