διάσημες ταινίες

Με την τεχνική της sceneframing φωτογραφίας θα κάνουμε μια βόλτα στις τοποθεσίες όπου γυρίστηκαν διάσημες ταινίες… τοποθετώντας τους πρωταγωνιστές στο φυσικό σκηνικό…