διάσημες πλατείες

Το Κολωνάκι, το Μοναστηράκι, η Πλάκα, τα Πατήσια, η Κυψέλη, τα Εξάρχεια…

Εκεί ξεκίνησαν επαναστάσεις, γεννήθηκαν έρωτες και αποτελούν ορόσημο των πόλεων όπου βρίσκονται…

Μερικές είναι πιο γνωστές και από τις ίδιες τις πόλεις που τις φιλοξενούν!