διάβαση πεζών

Σε μια κινεζική πόλη οι επικίνδυνοι πεζοί θα βρουν το δάσκαλό τους…

Προσφέρει περισσότερη ασφάλεια σε οδηγούς και πεζούς!

Στο Τόκιο η διάβαση αυτή των πεζών είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της πόλης!

Μια διάβαση πεζών που αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο της πόλης!