δημόσιο

Χαμένοι μέσα σε 2,3 εκατομμύρια αιτήσεις για την κάλυψη μόλις 368 θέσεων εργασίας βρίσκονται οι δημόσιοι υπάλληλοι της Ινδίας…

Ελβετικές καινοτομίες που εκπλήσσουν και… διδάσκουν!