δημόσιο σχολείο

Μακράν από τα ελληνικά δεδομένα, 15 εμπνευσμένα σχολεία ανά τον κόσμο δίνουν άλλη διάσταση στον όρο «δημόσια εκπαίδευση»!