Δημόσιοι υπάλληλοι

Tο σύνολο της απασχόλησής τους δεν ξεπερνά ούτε τη μια ώρα…

Ελβετικές καινοτομίες που εκπλήσσουν και… διδάσκουν!

Aγεφύρωτο παραμένει το χάσμα όσον αφορά στις μηνιαίες απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων ανά τον κόσμο.