Δίσκοι πάγου

Μια παράδοξη εικόνα συνάντησε μαι γυναίκα στην Αμερική…

Μέχρι πρόσφατα, το περίεργο αυτό φαινόμενο είχε παρατηρηθεί στα πιο παγωμένα νερά των χωρών της Σκανδιναβίας, της Ρωσίας και της Β.Αμερικής.