Δίλημμα φυλακισμένου

Είναι ένα χαρακτηριστικό απλουστευμένο παράδειγμα της θεωρίας παιγνίων, ιδιαίτερα διδακτικό και επίκαιρο.