Δίδυμοι Πύργι

Ο «Πύργος της Ελευθερίας» θα «αντικαταστήσει» του Δίδυμους Πύργους, φτάνοντας τα 541 μέτρα, αναφορά στη χρονολογία Διακήρυξης της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας!