δέντρα της θάλασσας

Τα mangrove αναπτύσσονται μόνο μέσα στο θαλασσινό νερό και μπορούν να σχηματίσουν μικρά νησιά στην επιφάνεια της θάλασσας!