γραφικοί δρόμοι

Γραφικά δρομάκια και στενά σοκάκια στον κόσμο ανθίζουν και ομορφαίνουν το τοπίο – και 2 ελληνικά επίσης!

Άλλα μικρά, άλλα μεγαλύτερα, άλλα απόμερα και άλλα κεντρικά περάσματα, όλα έχουν τη δική τους εκπληκτική ομορφιά…