Γραμμωτός κώδικας

Στο γραμμωτό κώδικα ενός προϊόντος εμπεριέχονται ένα σωρό πληροφορίες. Τι είδους πληροφορίες είναι αυτές;