γράψιμο

Τα παιδιά δεν έρχονται στο σχολείο έχοντας τα δυνατά και επιδέξια χέρια που είχαν 10 χρόνια πριν.

Τα οφέλη της χειρόγραφης γραφής είναι ανεκτίμητα!

Η Κινέζα Chen Siyuan μπορεί να γράψει με τα δύο χέρια ταυτόχρονα, και μάλιστα σε διαφορετικές γλώσσες.

Οι πίνακές του ήταν «ξεκάθαροι», όμως τις σημειώσεις του δύσκολα μπορούσε να τις διαβάσει κάποιος. Μόνο αν ήξερε το… κόλπο!