Γονιδιο ευτυχιας

Ένα γονίδιο είναι υπεύθυνο για τα επίπεδα ευτυχίας μας. Δεν καθορίζει τη χωή μας αλλά επηρρεάζει τα επίπεδα αισιοδοξία και το βαθμό ικανοποίησης του καθένα.