γοητευτικότερες πόλεις

Οι πόλεις που ελκύουν την προσοχή της UNESCO παρουσιάζουν ιστορικό, πολιτιστικό, αρχιτεκτονικό και φυσικό ενδιαφέρον.