γκαντέμης

Η ατυχία του θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα σενάριο κινηματογραφικής ταινίας ή να περιγράψει με τον καλύτερο τρόπο τον ορισμό της ίδιας της λέξης στο λεξικό!