γιγαντιαία φωτιά

Χρειάστηκαν πάνω από 90.000 δέματα κλαδιών και «επιστρατεύτηκαν» περισσότερα από 200 αμπέλια προκειμένου να ανάψει η μεγαλύτερη φωτιά που είδατε ποτέ, ύψους 25 μέτρων!