Γιγάντια μολύβια

Μια απλή περέμβαση δίνει χρώμα στο χώρο και δημιουργεί τέχνη με ελάχιστες τροποποιήσεις.