γη από σπίρτα

Χρειάστηκαν 2 χρόνια και αρκετές χιλιάδες σπίρτα για να κατασκευαστεί ο πλανήτης Γη από σπίρτα!