γεωλογικός σχηματισμός

Βρίσκεται στο Νέο Μεξικό και είναι διάσημος για τους εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς που υπάρχουν στο εσωτερικό του, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τα αβγά!