Γερμανοί άδειες

Η γερμανική πολιτική ηγεσία μπορεί να κατηγορεί τους Νοτιοευρωπαίους ότι «καλοπερνούν» υπερβολικά και δεν δουλεύουν αρκετά, αλλά οι πολίτες της Γερμανίας απολαμβάνουν τις περισσότερες ημέρες άδειας