γαλλική πόλη

Επιβάλλεται να κάνετε μια βαρκάδα ανάμεσα στα κανάλια, θαυμάζοντας τις κατοικίες που καθρεφτίζονται στα νερά, αλλά και μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια υπό τους ήχους των βιολιών! Ό,τι δηλαδή και στη Βενετία!