γέφυρα από χαρτί

Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από… 22.000 φύλλα χαρτιού, χωρίς κόλλα και βίδες.