γάλλιο

Ποια θα ήταν η αντίδρασή σας εάν το κουτάλι με το οποίο ανακατεύατε το τσαγάκι σας έλιωνε σιγά σιγά; Μα είναι ποτέ δυνατόν; Η απάντηση στη συνέχεια…