βρόμικα χέρια

Λίγο βρόμικα χέρια ή λίγη βρομιά κάτω από τα νύχια δεν είναι πάντα κακό, αναφέρουν οι επιστήμονες…

Είτε το πιστεύετε είτε όχι είναι η πάσα αλήθεια και μάλιστα τεκμηριωμένη επιστημονικά!