βρομιά

Λίγο βρόμικα χέρια ή λίγη βρομιά κάτω από τα νύχια δεν είναι πάντα κακό, αναφέρουν οι επιστήμονες…

Βλέποντάς την θα καταλάβετε γιατί δεν πρέπει να πίνετε νερό από καθαρές θάλασσες!