βιότοπος

Για πρώτη φορά θα δημιουργηθεί ένας χώρος αποκλειστικά για τα πτηνά…

Πρόκειται για το μεγαλύτερο «φυσικό καταφύγιο» που συγκεντρώνει σπάνια είδη ζώων…

Η frailejon είναι στην ουσία ένας δενδροειδής θάμνος με τριχωτά φύλλα και κίτρινα άνθη, που μπορεί να φτάσει σε ύψος μέχρι και τα 3,5 μέτρα κατά τη διάρκεια της ζωής του.