βιοποικιλότητα

Η βιοποικιλότητα περιλαμβάνει όλα τα φυτικά και ζωικά είδη του πλανήτη, με βάση τις γενετικές τους διαφορές και τα οικοσυστήματα όπου σχηματίζουν οι διασυνδεδεμένες κοινότητές τους.

Σε όλο τον κόσμο μια πληθώρα μοναδικών φυτών και ζώων ζουν σε μικρούς υδάτινους παραδείσους!