βιονικά φυτά

Κάποια διαθέτουν μεγαλύτερη φωτοσυνθετική ικανότητα από το συνηθισμένο, ενώ άλλα μπορούν να ανιχνεύουν τη ρύπανση στον αέρα!