βιολογικό ρολόι

Επιβραδύνει τον κιρκαδικό ρυθμό «μεταθέτοντας» τον κύκλο του ύπνου πέρα από τις 24 ώρες…

Η κατανάλωση καφέ το βράδυ δεν δυσκολεύει μόνο τον ύπνο, αλλά απορυθμίζει το βιολογικό ρολόι…