Βενετία του βορρά

Με μεσαιωνικό παρελθόν και «πνιγμένο» στα κανάλια, το Μπριτζ είναι ένα πραγματικό διαμάντι στις ακτές του Βελγίου.

Στο παλιό κομμάτι της πόλης δεν υπάρχει ούτε ένας δρόμος για αυτοκίνητα.