Βενετία της Γαλλίας

Ένας λαβύρινθος νησίδων που τέμνονται από εντυπωσιακά κανάλια δημιουργούν τη Βενετία της Γαλλίας!