Βενετία της Αφρικής

Δημιουργήθηκε πάνω στο νερό τον 16ο αιώνα ως ασφαλής τόπος κατοίκησης, ενώ σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη υδάτινη πόλη της Αφρικής, τη δική της «Βενετία»!