βαρελάς

Επαγγέλματα του παρελθόντος και εν αχρηστία πια, άγνωστα στις νεότερες γενιές, δεν είναι απίθανο να «επανεμφανιστούν» στο προσκήνιο… ελέω οικονομικής κρίσης!