βαλίτσα

Μελετώντας αποσκευές, Γάλλοι επιστήμονες εντόπισαν από πού ξεκινούν τα προβλήματα ισορροπίας και βρήκαν μια λύση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε οτιδήποτε φέρει δύο τροχούς.