βακτηριογραφία

Ένας πρώην μικροβιολόγος και νυν εικαστικός καλλιτέχνης δημιουργεί έργα τέχνης με βακτήρια E.coli!