αυτοκτονίες

Δείτε τα ποσοστά αυτοκτονιών σε κάθε χώρα της Ευρώπης

Ποιες είναι οι χώρες της Ευρώπης που οι κάτοικοι τους καταφεύγουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε αυτοκτονίες. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας;